Aktualności

23 Grudzień

Projekt ws. odliczenia VAT od aut do konsultacji społecznych.

Projekt zmian w przepisach o VAT, dotyczący m.in. odliczenia podatku od samochodów osobowych i paliwa do nich, zostanie jeszcze w poniedziałek skierowany do konsultacji społecznych - poinformował PAP wiceminister finansów Janusz Cichoń.

Projekt zmian będzie dzisiaj skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Chcemy, aby wprowadzane regulacje weszły w życie jak najszybciej, tzn. 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Przy ocenie skutków finansowych planowanych rozwiązań założono, że wejdą one w życie z dniem 1 marca 2014 r., jednak możliwe jest ich wprowadzenie nieco wcześniej - w zależności od postępu procesu legislacyjnego" - powiedział Cichoń.

24 Grudzień

Pół procent coraz bliżej Kościoła

Jeśli zechcemy, to część podatku będziemy mogli oddawać swojemu Kościołowi w 2015 r. - czytamy w "Gazecie Wyborczej". Już nie rząd, a obywatele będą decydować, jaką kwotą dotować Kościoły.

Rząd zajmie się wkrótce projektem ustawy, który likwiduje Fundusz Kościelny i wprowadza odpis podatkowy 0,5 proc. podatku na wybrany Kościół. Już w pierwszym roku obowiązywania odpisu Kościół katolicki zebrałby więcej, niż dostawał z Funduszu Kościelnego. Jeśli Kościół nie uzbierałby z odpisu kwoty tej, którą dziś dostaje z Funduszu Kościelnego, otrzyma wyrównującą dopłatę z budżetu państwa. W projekcie ten okres miał trwać trzy lata. Jednak mniejsze Kościoły uważają, że potrzebują czterech-pięciu lat.

 

23 Grudzień

Zwrot unijnego dofinansowania - jak się bronić?

Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, że po kontrolach dotyczących osiągnięcia i utrzymania przyjętych dla projektu wskaźników produktu i rezultatu, beneficjenci środków unijnych muszą liczyć się ze zwrotem części lub całości przyznanego dofinansowania. Czy beneficjenci mogą się przed tym bronić? W jaki sposób?

Należy pamiętać, że przyczyny braku osiągnięcia lub utrzymania wskaźników nie zawsze leżą po stronie beneficjentów. W takim przypadku beneficjenci nie powinni podporządkowywać się niekorzystnym decyzjom organu, ale wykazywać, że zachodzą przesłanki zwalniające ich z obowiązku zwrotu całości lub części dofinansowania. Zatem jeśli beneficjent widzi jakiekolwiek zagrożenie w realizacji projektu zgodnie z zawartą z instytucją umową powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie instytucję udzielająca dofinansowania na przykład w ramach wniosku o płatność lub w oddzielnym piśmie i poinformowaniu o ewentualnych działaniach zaradczych. Jednocześnie należy wystąpić z wnioskiem o aneksowanie umowy na przykład w zakresie docelowych wskaźników. Beneficjent może też wystąpić do instytucji finansującej o odstąpienie do rozliczania projektu zgodnie z regułą proporcjonalności Read more: http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,15182008,Zwrot_unijnego_dofinansowania___jak_sie_bronic_.html#ixzz2ofQ4jsIn?